Gratis verzending vanaf 60€
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy- & cookiepolicy

 PRIVACY BELEID

De Franse vertaling van het huidige privacy beleid is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. In geval van geschil is enkel de Nederlandstalige versie van dit privacy beleid van toepassing.

 1. Websiteprocedures

Dit privacy beleid beschrijft de wijze waarop “Velecom ”, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder (België), Pater Beckersstraat 50, ingeschreven onder nummer 0556.656.076 en gekend bij de BTW – administratie onder nummer BE 0556.656.076 (hierna “Velecom ”), de gegevens gebruikt en beveiligt die de gebruiker van deze website aan Velecom overmaakt wanneer hij deze website bezoekt.

De gebruiker moet geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van de website www.beschermjekippen.be (hierna de “Website”). De Website verzamelt persoonlijke gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door gebruikers worden doorgegeven en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Die informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, de naam en voornaam, adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, het land en het profiel van  gebruikers.

In principe vraagt Velecom aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid). Indien nodig, zal Velecom de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers vragen om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.

De persoonlijke gegevens worden gedeeld met servicediensten binnen de EU zoals bijvoorbeeld payment providers, koerierdiensten, enz.. Hierbij worden enkel relevante gegevens gedeeld en enkel wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens blijven in de EU en zijn dus ten volle gedekt door de juridische bescherming van de GDPR.

De persoonsgegevens worden enkel voor het gestelde doel gebruikt en dus ook niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel. Ze kunnen dus voor de garantie en dienst na verkoop bijgehouden worden.

 1. Automatisch ingezamelde informatie

2.1 Technische informatie

Zoals vele andere websites verzamelt deze Website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over websitegebruikers, zoals de datum en het uur van uw toegang tot de Website, het internetadres van de website van waaruit u een directe link naar deze Website heeft gemaakt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de delen van de Website die u bezoekt, de Websitepagina’s en de informatie die u hebt ingekeken en de materialen die u hebt verzonden naar of hebt gedownload vanuit deze Website. Deze technische informatie wordt geanonimiseerd en daarna gebruikt voor website- en systeembeheerdoeleinden alsook om de Website te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en permanent worden bewaard met het oog op toekomstig gebruik.

2.2 Cookies en web beacons

Om te garanderen dat onze Website goed wordt beheerd en om de navigatie binnen de Website te vergemakkelijken, maakt Velecom – of maken de dienstverleners van Velecom – mogelijk gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen) of web beacons (elektronische afbeeldingen waarmee men het aantal gebruikers kan tellen die een bepaalde pagina bezochten en waarmee men toegang krijgt tot bepaalde cookies) om globale gegevens te verzamelen. Velecom kan deze instrumenten gebruiken om diverse gegevens in haar systemen op te sporen en om gebruikers in categorieën te verdelen aan de hand van diverse criteria zoals domein, browsertype en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt gebruikt om het aantal gebruikers te analyseren in de verschillende secties van de Website en om ervoor te zorgen dat de Website fungeert als een bron van informatie die nuttig en doeltreffend is.

Noch de cookies noch de web beacons van Velecom verzamelen persoonlijke gegevens, zoals de naam of het e-mailadres van gebruikers. Bovendien bieden de meeste browsers aan de individuele gebruikers de mogelijkheid om cookies uit te schakelen. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat gebruikers de toegang tot bepaalde onderdelen van de Website wordt geweigerd indien hun browser is ingesteld om cookies uit te schakelen.

 1. Gebruikte informatie

Velecom kan niet-persoonsgebonden informatie gebruiken om globale traceringsinformatieverslagen over demografische gegevens van de Website-gebruikers en het gebruik van de Website te genereren en kan deze verslagen aan derden bezorgen. De traceringsinformatie in deze verslagen is niet gekoppeld aan de identiteitsgegevens van of andere persoonsgegevens over de individuele gebruikers.

 1. Andere aangelegenheden

4.1 Veiligheid

Velecom doet er alles aan om haar servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Velecom doet hiervoor beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen zodat de informatie die Velecom onder zich heeft wordt beveiligd.

Helaas kan Velecom geen 100% veiligheid garanderen. Als u specifieke veiligheidsbekommernissen mocht hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan u deze informatie best niet via het internet doorsturen.

4.2 Andere websites

De Website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Wanneer u een van deze links aanklikt, gaat u naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Velecom draagt geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor, noch controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

4.3 Wijzigingen aan het privacybeleid

Velecom kan haar privacybeleid te allen tijde wijzigen, aanvullen of amenderen, om welke reden dan ook, door op een goed zichtbare wijze het herziene Privacybeleid op de Website te plaatsen.

 1. Kennisgeving

Velecom is bekommerd om uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Europese wetgeving, haar ‘algemeen beleid inzake gegevensbescherming’ en overeenkomstig de strengste normen op het vlak van eerlijke informatie.

 1. Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

6.1. Algemene doeleinden

Waar nodig verwerkt Velecom uw persoonsgegevens uitsluitend met het oog op (i) de afhandeling van uw online – bestelling(en) (ii) een eventuele sollicitatie, (iii) de uitbouw van haar opdrachten; (iv) om u te informeren over haar andere goederen en/of diensten.

Met het oog op de hiervoor vermelde doeleinden, kan Velecom ertoe gebracht worden persoonlijke informatie te verwerven met betrekking tot de identiteit van de gebruiker (naam, voornaam en adres), zijn loopbaan, ervaring, motivatie en alle informatie die gewoonlijk in een curriculum vitae staat.

6.2. Directe marketing en communicatie met derden

Velecom beschouwt uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die ze niet aan derden zal meedelen en die niet gebruikt zal worden voor directe marketing, behalve als u Velecom hiertoe voorafgaand uw toestemming heeft gegeven.

Als u Velecom uw toestemming hebt gegeven, kunt u zich uiteraard eender wanneer uitschrijven van bepaalde diensten. Volgens de wet hebt u het recht om u, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met het oog op directe marketing. Het volstaat uw vraag te richten aan onze klantendienst via e-mail ([email protected]), een brief te sturen naar Pater Beckersstraat 50, 3550 Heusden-Zolder (België).

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de Website worden verzameld is Velecom.

De manager van de Website is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via e-mail op het volgende e-mailadres: [email protected].

 1. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

U kunt Velecom kosteloos verzoeken om toegang te hebben tot uw persoonlijke gegevens of deze aan te passen of te verwijderen door Velecom een brief of e-mail, inclusief een kopie van uw identiteitskaart te versturen naar:

Velecom zal daarna zo snel mogelijk alles in het werk stellen om uw verzoek in te willigen.

 1. Algemene informatie

Het beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle toepasselijke wetsbepalingen in België en de Europese Unie.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.

Onderhavig privacybeleid wordt exclusief beheerst en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschil zullen de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Velecom uitsluitend bevoegd zijn.

COOKIE POLICY

De Franse vertaling van het huidige privacy beleid is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. In geval van geschil is enkel de Nederlandstalige versie van dit privacy beleid van toepassing.

Velecom maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring (bijvoorbeeld het onthouden van een taalkeuze, etc.) en voor de verzameling van webstatistieken onder de bezoekers aan onze websites.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Gebruik van cookies op de website van Velecom

 1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites, om formulieren in te vullen, om bestellingen te doen en de inhoud van uw winkelkarretje bij te houden. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen, bijvoorbeeld op onze webshop, zijn cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

 1. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden, evenals de cookies die bijvoorbeeld bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

 1. Performantie-cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

 1. Third party cookies

Onze websites bevatten ook elementen van andere, derde partijen, zoals videodiensten, social-mediaknoppen of advertenties.

Beheer van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is.

Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten van Velecom geen gebruik kunt maken.

Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens op te slaan zonder uw medeweten. Echter, als u de installatie van cookies op uw computer of mobiel eindapparaat wenst te beperken, te blokkeren of verwijderen, dan kunt u dit doen via uw browser instellingen. Ga naar de HELP-functie van uw browser. Daar kunt u lezen hoe u dit moet doen.